Turistika

Černé jezero

Se svými 18,47 ha a hloubkou 39,8 m je největší a nejhlubší ledovcové jezero v ČR. Nad jezerem v nadmořské výšce 1008 m. n. m. se tyčí 320 m vysoká jezerní stěna s neobyčejným výhledem. Pod hrází v údolí byla v letech 1929-1930 postavena naše první přečerpávající elektrárna, která je naší technickou památkou (dosud v provozu). V jezeře žijí vzácné druhy bezobratlých živočichů a rostlin.

     

Černé jezero

Čertovo jezero

     

Čertovo jezero

Leží v nadmořské výšce 1030 m. n. m. 10,34 ha Čertovu jezeru vyneslo statut druhého největšího ledovcového jezera Šumavy. Hluboké je až 36,7 m a koupání je zde přísně zakázáno. Černé i Čertovo jezero jsou poměrně blízko u sebe nicméně to nemění nic na tom, že voda z Černého jezera odtéká Černým potokem do Úhlavy a dále do Severního moře, kdežto Jezerní potok z Čertova jezera odtéká do Černého moře.

Jezero Laka

Nachází se ve výšce 1096 m. n. m. Je ledovcového původu s plovoucími ostrovy a slatinovými břehy obklopené horskými lesy. Je nejvýše položené ledovcové jezero v ČR.

Městečko Železná Ruda má původ v hornické osadě vzniklé v 16. století. Tehdy se nedaleko horského sedla pod Špičákem našla nevelká ložiska železné rudy. Kutalo se zde se stoletými přestávkami, jelikož rudné žíly nebyly příliš vydatné. Poslední pokusy o těžbu skončily v letech 1929 až 1934.

     

Jezero Laka

Městečko Železná Ruda má původ v hornické osadě vzniklé v 16. století. Tehdy se nedaleko horského sedla pod Špičákem našla nevelká ložiska železné rudy. Kutalo se zde se stoletými přestávkami, jelikož rudné žíly nebyly příliš vydatné. Poslední pokusy o těžbu skončily v letech 1929 až 1934.

Kostel Panny Marie Pomocné

Hlavní dominantou Železné Rudy je opravdu hodně nezvyklý kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy. Chrám stojí na půdorysu šesticípé hvězdy a byl vybudován ve stylu bavorského baroka na místě původní kaple. Nízká zděná stavba byla dokončena roku 1732, typickou šindelem krytou báň získala až v roce 1777.

Za svoje vnitřní vybavení vděčí svatyně Johanu Georgu Hafenbrädlovi. Oltářní obraz je jednou ze dvou existujících kopií obrazu Madony s dítětem od Lucase Cranacha. V kostele je ještě pět postranních oltářů, křtitelnice ze šumavské žuly, lustr ze šumavského skla a náhrobní epitafní desky z Kehlheimského mramoru.

     

Kostel Panny Marie Pomocné

Okolí Železné Rudy, to jsou místa, kam ještě před několika lety mohla vstoupit pouze noha pohraničníka, ochranáře nebo prominenta, nikoliv však běžného smrtelníka. Dnes je tomu naštěstí již jinak a tak vám v průzkumu železnorudského okolí nebude nic stát v cestě.

Obrázek v pravém rohu