Storno poplatky

V případě storna závazné objednávky ze strany zákazníka, stornuje objednatel pobyt poskytovateli písemně (e-mailem, po dohodě i telefonicky).

V případě storna z titulu tzv. vyšší moci nebudou stornopoplatky účtovány. Jedná se například o tyto důvody: živelná pohroma, úmrtí člena rodiny…. Tyto důvody musí být zákazníkem prokazatelně doloženy poskytovateli.

V jiných případech činí stornopoplatky:

  • při stornu ve lhůtě 7 - 14 dní před poskytnutím první sjednané služby 50% z ceny ubytovacích služeb

  • při stornu ve lhůtě 3 - 6 dní před poskytnutím první sjednané služby 70% z ceny ubytovacích služeb

  • při stornu ve lhůtě 1 - 2 dny před poskytnutím první sjednané služby či v den nástupu 100% z ceny ubytovacích služeb

V případě, že stornovaná kapacita bude dodatečně obsazena zákazníkem poskytovatele, stornopoplatky budou adekvátně sníženy, zrušeny nebo se jejich výše bude řešit dohodou.

Obrázek v pravém rohu