Ubytovací řád penzionu

Na této stránce se můžete seznámit s ubytovacím řádem pro hosty našeho penzionu.

 1. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 18 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou či dohodou s ubytovatelem určeno jinak.
 3. Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat 70 % pobytu za následující den.
 4. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.
 6. Host za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu.
 7. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
 8. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit správci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 9. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je přísně zakázáno kouřit!! Kouřit je dovoleno pouze mimo objekt.
 10. V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.
 11. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do penzionu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 12. Domácí zvířata např. psi, kočky atd. mohou být v ubytovacím zařízení umístěna za poplatek po předchozí domluvě s ubytovatelem.
 13. Za ubytování a případné poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při zahájení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven na webových stránkách penzionu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu.
 14. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby.
 15. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení osobně nebo na adrese info@penzion-ukaplicky.cz.

Penzion U Kapličky
Sklářská 188
340 04 Železná Ruda

mapa